13 lipca 2024

Wiele osób zastanawia się, skąd państwo bierze pieniądze na oświatę, szpitalnictwo, jak również na dofinansowania przedsiębiorstw. Wydatki państwa, jak również zasilenie konta państwa oparte jest na rocznym planie finansowym tzw. budżecie państwa. Jest to plan, który pozwala określić dochody i wydatki, jak również ich przeznaczenie. Sporządzany jest dużo wcześniej, tak aby kolejny rok miał jak najlepiej zaplanowane wydatki. Budżet państwa jest niezwykle ważny, gdyż to od niego zależy czy gospodarka będzie się rozwijać czy też nie. Wpływy do budżetu państwa w głównej mierze pochodzą z podatków PIT, CIT, akcyzy, itp. Pozwala to na pokrycie wydatków państwa. Jest to poprawny system funkcjonowania gospodarki. Państwo może podwyższać podatki, tak aby zwiększyć wpływy z ich tytułu do budżetu państwa. Należy jednak pamiętać, że podatki można podwyższać do pewnego stopnia, gdyż przekroczenie maksymalnego progu podatkowego może spowodować obniżenie wpływów, gdyż obywatelom po prostu nie będzie opłacało się pracować.