13 lipca 2024

Marketing wielopoziomowy, inaczej nazywany z języka angielskiego MLM, to także i w naszym kraju coraz to popularniejszy sposób na prowadzenie własnego interesu. O tym czy odniesiemy sukces w MLM, zależy przede wszystkim od następujących czynników – po pierwsze jakość i skuteczność oferowanych przez nas produktów. To właśnie one powodują u klienta pozytywne efekty. Podlegają one również światowym modom i trendom. Ważne jest tu, aby produkty te posiadały wszelkie wymagane w danym kraju atesty. Trzeba o tym w szczególności pamiętać, gdyż może być tak, iż produkty które są dopuszczone do obrotu w Stanach zjednoczonych, nie dostaną zezwolenia w naszym kraju. Może to być spowodowane szkodliwymi składnikami, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Drugim czynnikiem, który może zapewnić sukces MLM, to odpowiednia cena danego produktu. Musi być ona adekwatna, do możliwości finansowych klientów, i uwzględni ć realia finansowe rynku danego kraju. Należy przy tym pamiętać i z cena ta nie może być ustalona globalnie, lecz konkretnie do rynku danego kraju