28 kwietnia 2024

1033

Dług publicznyMówi się o długu publicznym, który rośnie w każdej sekundzie, co skrzętnie widać na specjalnym zegarze, ale tak naprawdę, co oznacza tenże dług publiczny dla przeciętnego zjadacza chleba? W zasadzie można powiedzieć, że nie ma on większego wpływu na wysokość tego długu i po prostu informację o jego istnieniu może on przyjąć do siebie i żyć dalej. Czym zatem jest ów dług publiczny i czy powinniśmy się go obawiać? W praktyce jest to zadłużenie wszystkich jednostek sektora państwowego, a więc tak naprawdę każdy z nas nie powinien się bezpośrednio obawiać jakichś konsekwencji wynikających z jego stałego zwiększania się. W praktyce również ten medal ma dwie strony. Dług publiczny może, bowiem pociągać za sobą powiększanie się dziury budżetowej, a co za tym idzie, podnoszenie podatków państwowych. I w tym miejscu właśnie dług publiczny ma bezpośrednie przełożenie na naszą codzienność. Powinniśmy się, zatem obawiać? Tak jak podkreślono, nie mamy na ten dług większego wpływu, a więc nie powinien on nas zajmować. Tu bowiem jest rola państwa, aby ten dług zniwelować.

http://www.youtube.com/watch?v=VDp1oSeJwQs
http://www.youtube.com/watch?v=v2JtlUUyyAE