8 maja 2024

Bankowość prywatna, czyli private banking można określić jako ogół usług bankowych skierowanych do najbardziej zamożnych klientów indywidualnych. Polegają one w głównej mierze na zarządzaniu ich aktywami finansowymi, a jedną z najważniejszych cech tego segmentu usług jest ich indywidualny charakter. Osoby posiadające w banku aktywa o wysokiej wartości mogą więc liczyć na konsultacje z doradcą osobistym, który pomoże wybrać najbardziej korzystną w danym przypadku strategię inwestycyjną. Relacje w tym przypadku oparte są na wieloletniej współpracy, co pozwala stworzyć ofertę idealnie dopasowaną do potrzeb i oczekiwań najbogatszych klientów.

Bankowość prywatna w Polsce swój początek miała w latach 90. ubiegłego wieku. W porównaniu do innych państw jest to okres raczej krótki, ale w swojej ofercie ma ją aktualnie większość działających na naszym rynku instytucji. Obecnie odchodzą one od sprzedaży produktów inwestycyjnych na rzecz doradztwa w zarządzaniu aktywami i ich pomnażaniu.

Najbardziej zamożni klienci mogą więc liczyć na pomoc indywidualnego doradcy, ale też na specjalną ofertę, jak np. karta kredytowa będąca swego rodzaju wyznacznikiem zamożności, czy możliwość skorzystania z usług concierge. Przykładową ofertę dla klientów z zasobnym portfelem znaleźć można na

Prywatna bankowość w Polsce, podobnie jak ma to miejsce również w innych krajach, dostępna jest klientom, którzy posiadają aktywa w określonej wysokości, np. 500 tys. zł czy 1 mln zł.